TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
BUSINESS DEVELOPER
MEDIATOR INTERKULTUROWY
 

Doktor Nauk Humanistycznych, filolog romański, 17 lat doświadczenia w marketingu, relacjach handlowych, komunikacji, sektorze nowych technologii, budownictwa i instytucji państwowych.

Bieg
ły sądowy przy Sądzie Apelacyjnym w Tuluzie
 
USŁUGI
 

Tłumacznia pisemne

Tłumaczenia handlowe
T
łumaczenia prawne
T
łumaczenia techniczne
Lokalizacja i adaptacja

T
łumaczenia dla firm, osób prywatnych i instytucji

T
łumaczenia handlowe : strony internetowe, broszury handlowe, katalogi, oferty handlowe, e-maile, korespondencja, umowy, artykuły itp.

T
łumaczenia prawne : dokumenty, kontrakty, akty prawne

T
łumaczenia techniczne : kosztorysy, oferty, dokumentacja techniczna, oferty, towary

T
łumaczenia przysięgłe : dokumenty stanu cywilnego, akty notarialne itp.

Lokalizacja : gry komputerowe, programy, aplikacje

Wydawnictwa

 

Tłumacznia ustne

Negocjacje i rozmowy
Spotkania i konferencje
Salony i fora
Rozmowy telefoniczne

T
łumaczenia dla firm, osób prywatnych i instytucji

T
łumaczenia ustne: wizyty, negocjacje handlowe, podpisywanie umów, spotkania, rozmowy telefoniczne, konfernecje, budowy itp.

T
łumaczenia kabinowe : fora, seminaria, konfernecje itp.

T
łumaczenia przysięgłe : śluby, sprawy administracyjne i prawne, notariusz itp.
 

Business development

Asysta handlowa
Us
ługi administracyjne
Reprezentant we Francji
Relacje handlowe
Sourcing i poszukiwanie klient
ów

Stragegia rozwoju firm

Obs
ługa relacji handlowych

Sourcing

Poszukiwanie klient
ów

Poszukiwanie partner
ów

Obsługa administracyjna

Organizacja event
ów
 

Mediacja kulturowa

Adaptacja i lokalizacja
Doradztwo przy negocjacjach
Doradztwo w dziedzinie komunikacji
Mediacja kulturowa

Dostosowanie tre
ści do specyfiki rynku polskiego i francuskiego

Zakres kompetencji

Instytucje : Conseil Régional, Conseil Général, Izby Handlowe, Polica, Zandarmeria, Inspekcja Pracy, Urzędy Skarbowe itp

Firmy : Nowe technologie, Budownictwo, Przemys
ł, Rolnictwo

Marketing/Komunikacja/PR

Turystyka

Og
ólne

Techniczne

Wydawnictwa

Sektory

TIC

Budownictwo

Przemys
ł

Rolnictwo

Turystyka

Wydawnictwa

Kontakt

Zuzanna PAJAK
23 rue de Stalingrad
Boite 9
31000 Toulouse
FRANCE

zuzanna.pajak@s-ib.fr
+33 660 160 092
 

Copyright © Zuzanna Pajak 2018